Son Kelimeler

Yunus Emre Kimdir, Yunus Emre Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Yunus Emre Biyografisi «TIKLA»

Türk Bilgesi mutasavvıf, şair Son araştırmalara göre 1240/41 ile 1320/21 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Şiirlerinden ve hayatı hakkında yazılıp anlatılagelen menkıbelere göre; iyi bir eğitim görmüştür. Taptuk Emrenin dergâhına kapılanmış, orada tasavvuf terbiyesinden geçmiştir. Halkı irşad etmek amacıyla diyar diyar dolaştı. Şiirleriyle irşad görevini sürdürdü. Mevlânâ ile görüştü. Yıllar süren gurbet hayatından sonra doğduğu köye, Eskişehirin Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköye döndü. Orada vefat etti. Sonradan burada kendisi için bir anıt mezar yapıldı. Anadolunun birçok yerinde kabri ya da makamı olduğu rivayetleri vardır. Yunus, Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir. Kullandığı Türkçe, işlediği temalar, şiirindeki sadelik ve yalınlık, onun ne denli büyük bir şair olduğunu ispat etmeye yeter. Bazı şiirlerinde aruzu da deneyen Yunus, asıl şiir kabiliyetini heceyle yazdığı ilahî, nefes ve semaî türü şiirlerinde ortaya koymuştur. Şiirleri bir çok araştırmacı tarafından derlenip toplanmış ve yayınlanmıştır. YUNUS EMRENİN BİR ŞİİRİ GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ Gönlüm düştü bir sevdaya gel gör beni aşk neyledi Başımı verdim kavgaya gel gör beni aşk neyledi Ben yürürüm yana yana aşk boyadı beni kana Ne âkilem ne divâne gel gör beni aşk neyledi Ben yürürüm ilden ile dost sorarım dilden dile Gurbette hâlim kim bile gel gör beni aşk neyledi Benzim sarı gözlerim yaş bağrım pâre yüreğim baş Hâlim bilen dertli kardaş gel gör beni aşk neyledi Gurbet ilinde yürürüm dostu düşümde görürüm Uyanıp Mecnûn olurum gel gör beni aşk neyledi Gâh tozarım yerler gibi gâh eserim yeller gibi Gâh çağlarım seller gibi gel gör beni aşk neyledi Akar sulayın çağlarım dertli ciğerim dağlarım Şeyhim anuban ağlarım gel gör beni aşk neyledi Ya elim al kaldır beni ya vaslına erdir beni Çok ağlattın güldür beni gel gör beni aşk neyledi Ben Yûnus-ı bî-çâreyim başdan ayağa yareyim Dost ilinde avareyim gel gör beni aşk neyledi ENGLISH BIOGRAPHY YUNUS EMRE Yunus Emre, who was a great folk poet and a sufist whose poems provided spiritual bases to Turkish people, is full of myths. It is not certain when and where he lived and died. It is reported that he was born in Bolu or Sivrihisar. It is a popular rumor that Yunus was illiterate. It can be understood from his grammatical mistakes in his poems that he did not receive regular education. However, when you read his books, you cannot consider him as an ignorant person. His letters show that he knew a lot, and he understood very well the values and the styles of belief of his age. There are sections of his poems which cannot be easily understood in terms of language and ideas, which need explanations. However, there are many of them which are quite clear, natural, and thought-provoking. Yunus kept his place in the memories of Turkish people with his poems, hymns, and myths, revived in their language, lived in their spirit and was shed in their tears. Yunus Emre is a great, deep and sincere folk poet. He tried to explain the unreachable excitement of Allah love to the public with his clear Turkish, and he managed. For him, everything in the nature seeks and talks about Allah. We see a deep mystic culture in Yunus. He turned Turkish folk language into a literary language with his most beautiful works in Oghuz dialect. In his age, Persian was the literature language, and Arabic was the scientific language. Yunus Emre, gave the best expression of divine thoughts with his simple and plain language use. The books written about Yunus, the sun of hearts, great troubadour, who said: Benim burda kararım yok, Ben burdan gitmeye geldim. Bezirgâmım metaım çok Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için Benim işim sevgi için Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapmaya geldim. can fill libraries. He embraces the centuries in fact. Centuries talk about him, loving and beloved hearts talk about him. He is the water wheel who moans with suffrage of love: Benim adım dertli dolap Suyum akar yalap yalap Böyle emreylemiş çalap Derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim, Dönüp yükseğe dökerim, Görün ben neler çekerim Derdim vardır inilerim. Yunus Emres period is a period of introversion, despair, being exhausted for Anatolia. Anatolia Seljukian State, being defeated by Mongol attacks, went totally weak because of frequent rebels of Turkmen clans, and started efforts for living their own life with their own troubles. Scarcities of years destroyed exhausted peoples hopes of life. The people, gathered in groups around sheiks who suggested that real happiness was after death, and that people should head towards Allah in this temporary world. Yunus, in this atmosphere, rose as a love sun in Anatolia, gave hope to the hopeless, and became the heart and tongue of Anatolia. Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlâm seni Seherlerde kuşlar ile Çağırayım Mevlâm seni. Yunus, who always and everywhere called Allah, took part in conversations of great sufist Mevlana Celaleddin in his youth years and said his look of forgiveness was a mirror for his heart: Mevlâna Hüdavendigâr bize nazar kılalı Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır, Some rumors color Yunus Emres life. In a day of scarcity, he went to Hacı Bektaş-ı Velis Convent and wanted wheat. They proposed himmet (assistance) instead of wheat. He replied No, I want wheat. They filled his sacks with wheat. He sobered down on the way turning back to his village. He returned and wanted holy persons assistance. They said your destiny is Taptuk Emre and commended him to Taptuk Emre. Yunus carried firewood to the Convent of Taptuk Emre for forty years. He did not take even one bowed firewood into Taptuk Convent saying even the bowed of firewood cannot enter Taptuk Convent. At last, he attained his desire, and was allowed. He said: Dirildik pınar olduk, İrkildik ırmak olduk, Aktık denize daldık, Taştık Elhamdülillâh. Taptuğun tapusunda, Kul olduk kapısında, Yunus miskin çiğ idik Piştik Elhamdülillâh. and started to travel around in many places and telling poems with the embers of the fire in him. From that time on, he had nothing apart from divine love in his heart. He was burning with this love, and his moans made him a troubadour. Now there was no Yunus left but love, songs of love. Yunus blew in love, Yunus fell in love in this harvest of love: Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni... Yunus Emre is a sun of sufism who rose and set in Anatolia. In his period when Turkish was being overlooked, Yunus carried Turkish language with all its delicacies and beauties, and pioneered the troubadours after him. Yunus Emres language is Anatolias native language. The heart of Anatolian Turks beat with Yunus, this heart cries out in Yunus and depicts: Gönlüm düştü bu sevdaya Gel gör beni aşk neyledi Başımı verdim kavgaya Gel gör beni aşk neyledi. Ben ağlarım yana yana Aşk boyadı beni kana Ne âkilim ne divâne Gel gör beni aşk neyledi. In his never-ending love, you hear the voice of all humanity. There is true belief in this voice, God Love, human value and the happiness of existence. He calls out to the humanity with a pure heart without evil: Adımız miskindir bizim Düşmanımız kindir bizim Biz kimseye kin tutmayız Kamu âlem birdir bize... By saying these, he invited people to understanding and solidarity, unity and cooperation. His invitation is to love furnace. He called out: Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim Dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre has two known works. One is Risaletün-Nushiyye (Booklet of Advice) written in prosody meter, a sufist, moral and religious work. The other is his Divan, which reflects his real power in poetry. Recent investigations revealed that Yunus Emre died in 1321 when he was seventy. It is reported that there was a dervish lodge of him in the region where Porsuk water and Sakarya joined, and that he was buried there. Although there are places shown as the grave of Yunus Emre in Erzurum in the vicinity of Tuzcu village and in a village in the vicinity of Keçiborlu town in Emre village, between Salihli and Kula districts of Manisa, the truth is that his real grave is the heart of those loving him. UNESCO, accepted year 1971-1972 as the year of Yunus Emre in all over the world. Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selâm olsun. Bizim için hayır dua Kılanlara selâm olsun Ecel büke belimizi Söyletmeye dilimizi Hasta iken hâlimizi Soranlara selâm olsun Tenim ortaya açıla Yakasız gömlek biçile Bizi bir âsân vechile Yuyanlara selâm olsun Selâ verile kasdımıza Gider olduk dostumuza Namaz için üstümüze Duranlara selâm olsun. Derviş Yunus söyler sözü Yaş dolmuştur iki gözü Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selâm olsun. HABER Yaman ARIKANın kaleminden BİZİM YÛNUS Uyanış Yayınevi’nde Kimdir Bu Bizim Yûnus? Dildeki o harikulâde ve esrarengiz üslubuyla, yirminci asırda bir yabancı Türkiyatçıya, Eğer Yûnusun dili günümüze kadar yaşatılabilseydi, bugün dünyada konuşulan dillerin en güzeli Türkçe olacaktı! dedirten bu Yûnus kimdir? Koca Mevlânâya, Manevî mertebelerden hangisine yükseldimse, orada Türkmen dervişi Yûnusun ayak izlerini gördüm! dedirten bu Yûnus kimdir? Yûnus bizimdir!. Bizim insanımızın Yûnusu’dur. Bizim insanımız Yûnus’u o kadar sevmiş, benimsemiştir ki; O’nun mânevî varlığına yakın olabilmek için kabrini bulunduğu bölgede inşa etmiştir. Anadolu’yu gezip dolaşanlar bilirler: Candan aziz vatan topraklarımızda tam 12 yerleşim bölgesinde Yunus’un mezarı vardır. Şüphesiz bunlardan 11 tânesi makamdır. Türk milleti, sevip benimsediği, ‘Bizim’ dediği Yûnus’a, muhtelif şehirlerde makamlar vermiştir. En haşmetli makam olarak da ayrıca gönlüne yerleştirmiştir. İnsanımız Yûnus’a makamlar vermekle kalmamış, O’nun mukaddes görevini, ilâhî özelliklerle donatarak yüceltmiştir. Yûnus’un ümmî olduğunu, okuma yazma bilmediğini kabullenmek, O’na izâfe edilen ilâhî özelliklerin en önemlisidir. Oğuz ÇETİNOĞLU Ticarethane Sokak Tevfik Kuşoğlu Hanı 41-14 Sultanahmet/İstanbul Telefon: 0212 527 29 49 / 0212 513 82 46 Belgegeçer: 0212 527 58 87 Cep: 0533 464 52 70 e-posta: info@uyanis.com.tr www.uyanis.com.tr HABER Yunus dilinde Bizim Külliye 29.05.2012 Elazığdan yayın yapan kültür ve sanat dergisi Bizim Külliye, son sayısında Yunusun diliyle konuşuyor.Derginin genel yayın yönetmeni Nazım Payamın ifadesiyle toprak şairlerden olan Yunus Emre, bütün yönleriyle ele alınıyor. Yunus Emreyi kapağına taşıyan dergi, içindeki söyleşi, değerlendirme, inceleme yazıları ve seçtiği şiirler ile âdeta Kâğıda resme bürünmüş, Yunus diye görünmüş. Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri adıyla Yunus Emre hakkında roman yazan Emine Işınsu, dergiye verdiği söyleşide Yunus Emreyi aslında hiç tanımıyoruz. Sadece rivayetlerden hareket edebiliyoruz; bu da onu tanımaya yetmez elbet, onun olduğu söylenen şiirleri bilmek, onu sevmek yeterli olur sanıyorum diyor. Yunus Emre sayısı, Mustafa Tatcısız olmazdı; Bizim Külliye, ona da mikrofon uzatmış. Yunus Emrenin Türkçeye katkısı hakkında çarpıcı bir tespit yapıyor Tatcı: Yunus, Türkçeyi bir gönül dili haline getirmiştir. Derginin arşivlik dosyasında, aralarında Namık Açıkgöz, Nurullah Çetin, İsmail Çetişli, Senail Özkan, Altınbek İsmailovun da olduğu yetkin kalemler değerlendirme ve incelemeleriyle Yunus Emreyi anlatıyor. Kemal Batmazın yazı işleri sorumlusu olduğu Bizim Külliye, üç ayda bir yayımlanıyor. (0424 233 55 13) HABER Yunus Emre’nin bilinmeyen 17 şiiri bulundu 3 Nisan 2013 Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Yunus Emrenin hiç bilinmeyen 17 şiirini buldu. Türk Ocakları Kayseri Şubesinde Türk Kültürünün Önemli Bir Öğesi Olarak El Yazmaları konulu bir konferansa Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Köksal, bulduğu el yazması Yunus Emre Divanında, Yunus Emrenin şimdiye kadar bilinmeyen 17 şiirinin olduğunu açıkladı. Yeni bulunan Yunus Emre şiirlerini kendisi seslendiren Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, oldukça yıpranmış divanı da konferansı dinlemeye gelenlere gösterdi. Katılımcıları heyecanlandıran, Türk edebiyatına önemli bir katkı sağlayacağı kesin olan bu buluşun edebiyat dünyasında büyük ses getireceği düşünülüyor. Prof. Dr. Köksal, ileride bu divanda yer alan Yunus Emreye ait 17 şiiri bir makale ile değerlendireceğini ve kamuoyuyla paylaşacağı ifade etti. HABER Bizim Yunusun filmi çekiliyor Hamza Türkyıldız - Kuzey Haber Ajansı 3 Eylül 2013 Ocak ayında vizyona girmesi beklenen Yunus Emre, Aşkın Sesi adlı sinema filminin son sahneleri için, Vanın Erciş ilçesinde Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir köyü tercih edildi. Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız Türkleri çok sayıda belgesel ve sinema filmine konu oldular. Köy, son olarak Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Kürşat Kızbazın yönettiği Yunus Emre, Aşkın Sesi filminde Moğollar tarafından bir obanın yakılmasına sahne olurken, 100 Kırgız Türkü de film de rol aldı. 20 ÜLKEDEN DAVET ALDIK Yönetmen Kızbaz, filmin çekimleri henüz tamamlanmadan 20 ülkeden gösterim için dâvet aldıklarını belirterek, 3 yıl önce hazırladıkları projenin son 1 yılında çekimleri tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Filmin 10 Ocak 2014te vizyona gireceğine değinen Kızbaz, filmin, bugüne kadar Yunus Emre hakkında yapılan en geniş kapsamlı ve en özel sinema filmi olduğunu ifade etti. İSLAM BİLGELİĞİ VASFINI ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ Kızbaz, filmin son çekimlerini yaptıkları Ulupamir köyünde başarılı sahneler çektiklerini bildirerek, film ile Yunus Emrenin sevgi, barış ve hoşgörüsü ile onun İslâm bilgeliği vasfını dünyaya anlatmaya çalışacağız dedi. Ulupamir köyü muhtarı Kasımbeg Varol ise, köylerinde böylesine güzel bir filmin çekilmesinin memnuniyet verici olduğunu, köy halkının bu tür faaliyetlerde görev almak için her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Yunus Emre Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Yunus_Emre hakkinda bilgi bulunamadi.

Yunus EmreSözlük Yorumları «TIKLA»

  istatistik galeri kayıt ol üye girişi
  ortam eski reklamsız
  türkiyenin en şakirt şehri4allah affeder umuduyla oruç bozmak2have a finger ingrasslandzencilerin başarılı olduğu alanlar2intihar ediyorum19kürtUluslararası Antalya Üniversitesireklambismillah ile yola çıkıp şarampole yuvarlanmak5lunggeliyorum dese ne yaparsınız49konya hakkında soruları alıyım20sokak hayvanlarına işkenceyi sabıkaya işleyeceğizkedi ulaşamadığı ciğere mundar der lafındaki hata4yazarların en çok ağzına aldığı şeyen çok etkilenen şiir mısrası61üniversite tercihinde tecrübeli yazarlar2civciv beslemek6aynı anda aynı şeyi düşünmek4akrep burcu insanı nasıl tavlanır3sözlük yazarlarının en son izledikleri filmler8marko zaroreminem in eminem olduğu yıllarstephen mcmennamyeminem dinleyene ergen gözüyle bakmakkosünüs mü otavşana işkence eden siyah taytlı kız83akrep kadını mı aslan kadını mı7kpss 20153sabah 6 00 da köpek gezdiren insan4malafat2bursa özel nilüfer fen lisesisabah sabah muz fotoğrafı paylaşan kız2sam smith2iştah orgazmı2köfte ekmeksabah sabah özledim diye mesaj atan eski sevgilikahvaltı da sadece muz yiyen kızın asıl amacı2james baybeyaz toros5inancını yaşayanların yobaz diye nitelendirilmesi5çakma adidas karmasına sahip olmak2nina nesbittcennet mahallesi2sözlük yazarlarının itirafları55sabah sabah sulu tüysüz şeftalisini paylaşan kızöğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler6tori kellysabahın şarkısı2sevgilinin söylediği unutulmayan sözler12
  2 3 17 18 19 20 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
  ara
  2 3 4 ..11 12 13 14 »


Yunus Emre Yorumlar

Yorumla